top of page

Terapia conservadora

La  Terapia conservadora és la branca de l'odontologia que s'ocupa de la reconstrucció i conservació de les peces dentals, malmeses per processos traumàtics o càries, tractant de "preservar" al màxim les estructures naturals. A Karpura tenim molt en compte el material que utilitzem per a les reconstruccions: utilitzem materials lliures de BPA (Bisfenol A), metalls pesats i mercuri, entre altres, utilitzant compostos ceràmics més avançats i amb menys càrrega química per tal de no sobrecarregar el cos.

- Conservació Directe: S'ocupa de reconstruir, normalment en una sola sessió, la dent afectada retirant tot el teixit necròtic i immediatament, mitjançant l'ús de resines compostes d'alt valor estètic i mecànic,  i lliures de BPA,  restaurar la forma, la grandària, el color i la funció de la dent sotmesa al tractament. Malgrat tot, hi han restauracions que per motius mecànics o físics, degut a la seva situació o grandària no es podran obturar i caldrà enfocar-les d'una altre manera.

Captura de pantalla 2021-01-15 a las 12.

-Conservació Indirecte: S'ocupa de les peces dentals més afectades, dents desvitalitzades o fracturades amb grans càries que afecten més de dos terços de la superfície de masticació.

 

En aquests casos una reconstrucció normal ja no és suficient perquè no garanteix una correcta resistència física i mecànica al llarg del temps. Per corregir-ho utilitzem les corones i incrustacions.

Per fer una corona o incrustació caldrà prendre uns registres bucals i enviar-ho al laboratori per poder fer la peça correctament, i encaixar-la posteriorment a la següent visita .

Avaluarem les interferències amb els diferents materials per poder escollir millor la biointegració( metall/ceràmica).

_DSC4198w.jpg
Captura de pantalla 2021-01-15 a las 13.
bottom of page