top of page

Extracció amalgames de forma segura

Les obturacions dentals metàl·liques s'acostumaven a col·locar com a recurs habitual anys enrere, pensant que eren la millor opció quan la dent patia una lesió. Amb el temps s'ha vist que aquestes obturacions, fetes d'un aliatge de metalls, poden provocar problemes de salut per la seva toxicitat. Un dels seus principals components és el Mercuri, element altament perjudicial per al medi ambient i per a l'ésser humà. Moltes persones porten a la boca aquest tipus d'obturacions des de fa molts anys. Per extreure'ls, és imprescindible seguir una metodologia que minimitzi el risc d'intoxicació en el moment de l'extracció, tant pel pacient com pel personal sanitari, que s'exposa diàriament a aquesta pràctica.

_DSC5825w.jpg

Per això seguim un protocol a base de tractaments previs amb quelants de metalls i diferents suplements, que ajuden a regular i netejar el cos abans de la intervenció.

També aconsellem mesures higienicodietètiques durant els dies previs i després de l'extracció, i protegim al pacient durant el procediment amb un aspirador especial pels fums i aerosols generats en extreure les amalgames, dics de contenció bucals, màscares de gas, etc. protegint-nos a tots.
També cal respectar els temps d'extracció entre obturació metàl·lica i obturació per tal que no hi hagi una sobrecàrrega tòxica i el nostre cos pugui anar eliminant tòxics.

 

_DSC5799w.jpg

La IAOMT va determinar un protocol base d’extracció d’amalgames metàl·liques de forma segura que nosaltres seguim, adaptant-lo a les necessitats individuals de cada pacient. Les amalgames metàl·liques dentals es poden extreure sense problema, i és una manera factible d’eliminar la sobrecàrrega tòxica i interferències del cos, però és un procediment que sempre recomanem que es realitzi  de forma segura per a tots i totes.

air-purifier-5139091_1920.jpg
bottom of page