TRACTAMENTS

Rehabilitació Neuroclusal (RNO)

REHABILITACIÓ NEUROCLUSAL (RNO)

El sistema masticatori necessita dos estímuls per a desenvolupar-se: un depèn de la genètica, l’altre són els estímuls que rep el nen. D’aquests, els més importants són la lactància materna, la respiració pel nas i la masticació forta, dura i seca. Els ossos maxil·lars es desenvolupen adequadament només quan tenen aquests estímuls bons des del primer moment de la vida. La RNO és una filosofia odontològica eminentment preventiva que actua l’abans possible detectant i tractant allò que no va bé en la funció masticatòria del nen.

Molts cops, ja sigui per manca d’alletament matern, per respiració per la boca en comptes de respiració nasal, per dietes excessivament toves que per poca força masticatòria no permeten desenvolupar adequadament la musculatura de la boca fent que tampoc s’estimuli adequadament el creixement dels ossos de la cara, o bé per mastegar només per un costat degut a interferències en alguna dent o per dolor per càries en alguna peça, s’origina una manca de desenvolupament dels maxil·lars que condueix més tard a problemes per manca d’espai per les dents i per tant a malposició dentària.

Llegir més

Veiem molts nens una mica més grans portadors d’aparells d’ortodòncia, no deixa de sorprendre com tants i tants nens, nois i també adults s’han de sotmetre a tractaments d’ortodòncia que molts cops són llargs i complexos. Si es tracten preventivament aquests problemes, podem evitar aquestes conseqüències. La RNO porta la boca a una posició d’equilibri mitjançant l’estimulació de les mateixes forces naturals. És molt important detectar les anomalies l’abans possible, per això s’aconsella realitzar una visita ja a l’edat de tres anys, doncs podem corregir moltíssim el creixement dels maxil·lars o corregir desviacions mandibulars tan sols llimant lleugerament alguna dent i indicant al nen i als pares com ha de menjar. Tots tenim un costat preferit per mastegar, però si es converteix en l’únic, pot ésser un problema. S’ha de mirar per què mastega només per un costat i corregir la causa.

Això és vàlid tant pels nens com pels adults. Un tallat selectiu ben fet, per exemple, als tres, quatre o cinc anys, aconseguint un equilibri i una funció fisiològica pot salvar una boca per a tota la vida.

Abans dels cinc anys ja es diagnostiquen la major part de problemes, i un tractament precoç augmenta la probabilitat d’una correcció completa, la qual cosa vol dir moltes possibilitats de no necessitar ortodòncia correctora més endavant, o reduir molt el temps de necessitat d’ortodòncia, així com minimitzar el risc de recaigudes perquè s’ha deixat la boca en estabilitat i equilibri funcional. També impedeix que apareguin patologies molt deformants dels maxil·lars, que sense tractament precoç necessitarien més tard cirurgia per a corregir-se. Els nens són normalment molt cooperatius i troben el tractament divertit. No és necessari l’extracció de cap peça per fer lloc, i això s’aconsegueix mitjançant l’estímul del desenvolupament dels maxil·lars.

Aquest tipus de tractament és molt fisiològic: no lluitem contra la natura, no forcem les dents a anar cap a un determinat lloc, ens al contrari, provoquem estímuls que porten a un desenvolupament adequat que serà individual i únic en cada cas.

La RNO també es practica a nens més grans i a l’adult, molts cops com a alternativa a un tractament d’ortodòncia convencional amb bracketts. Encara que és un sistema més lent, en anar a favor de les forces naturals del cos, aconsegueix una estabilitat de les dents molt bona. Si finalment és necessari fer ortodòncia fixe per acabar de corregir, aquesta ja es fa sobre una base més equilibrada i necessitarà menys correcció.

El problema dels mals de cap en pediatria, relativament freqüent, troba una possible solució a través de la RNO, doncs molts problemes de mal de cap tenen el seu origen en problemes d’oclusió i en el que s’anomena “CAT” (compromís auriculotemporal), patologia que és tractable a partir d’un diagnòstic precís mitjançant la RNO, i que pot ser la resposta a molts casos de mal de cap a nens que acabarien d’una altra manera sotmesos a tractament farmacològic sense saber què és el que està provocant aquest mal de cap.

Un altre problema que es tracta en adults són els trastorns de la ATM (articulació temporomandibular), que molts cops tenen un origen funcional, i no de patologia de la mateixa articulació. Els problemes de dolor i d’impotència funcional en obrir o tancar la boca, així com dolor irradiat al cap, marejos, boques amb ardor, sorolls articulars, dolors i sorolls a l’oïda, picors, i un llarg etcètera de símptomes poden ser atribuïts a dos grans síndromes: el CAT (compromís auriculotemporal) i el SMT (síndrome del múscul temporal), ambdós tractables amb la RNO.

Finalment, i també de gran importància, la RNO busca la prevenció dels problemes periodontals (de genives i pèrdua d’ós de suport de les dents), tenint en compte que el trauma oclusal (les interferències , les sobrecàrregues, els contactes anòmals entre les dents) és una de les causes fonamentals de malaltia periodontal per manca d’equilibri oclusal. Si una boca es porta a l’equilibri i fa una funció fisiològica o se la recupera en un moment donat amb tècniques adequades, no patirà problemes majors i es mantindrà fins a la senectut amb fisiologia perfecte.

Demana hora