TRACTAMENTS

Odontologia neurofocal

ODONTOLOGIA NEUROFOCAL

Què és l’ONF?

En una frase: és la disciplina que relaciona problemes dentals amb malalties o símptomes a altres parts del cos. Per què? perquè parteix d'una visió global de l'home i no considera que les dents i les estructures de la boca siguin parts separades de la resta del cos. Per tant, qualsevol cosa que passi a la cavitat bucal pot tenir una repercussió a la resta, igual que a l'inrevés. S'inclou, doncs, en el concepte ampli d'Odontologia Holística o també conegut com a Odontologia Biològica, que és exercir l'odontologia tenint en compte que actuem en una persona única, amb les seves peculiaritats específiques. No es podrà mai generalitzar sobre quin tipus de tractaments són els millors fins no haver estudiat cada cas individualment. Es tracta d'una odontologia personalitzada i enfocada a millorar l'estat general de salut de cada persona i/o de no empitjorar-lo provocant problemes afegits.

Llegir més
D'on ve?

Va ser el Dr. Ernest Adler, un dentista alemany que es va instal·lar a mitjans del segle XX a Lloret de Mar, qui va portar aquest coneixement procedent d'Alemanya, on ja era reconegut socialment i mèdicament. Ell va aprofundir en les relacions entre estat dental i nombroses patologies i dolences aparentment “sense solució”. Va demostrar en centenars de casos com, de vegades en qüestió de segons (fenomen en segons de Huneke), era capaç de tornar enrere un patiment que durant anys havia estat crònic, solament detectant i tractant problemes dentals. Això el va fer guanyar reputació entre els metges de l'època, que sovint li enviaven els seus pacients quan no podien ajudar-los a curar les seves malalties.

I cóm es pot explicar això?

És a través del Sistema Nerviós Vegetatiu i de la Matriu extracel·lular que el cos s'interconnecta totalment. No hi ha cap recó del nostre cos que no estigui comunicat amb la resta gràcies a aquestes dues estructures. La dent o dents “culpables” són com un curtcircuit, i s'anomenen “focus interferents”, perquè provoquen una interferència en tot el sistema. Per entendre'ns, és com si el cos tingués una xarxa elèctrica, un cablejat que connecta totes les parts, com si fos el cablejat d'un edifici. Un curtcircuit en qualsevol endoll pot provocar una apagada general de la llum a tot l'edifici. No en farem res de canviar les bombetes de totes les plantes. De fet, fins que no trobem el curtcircuit (focus interferent=dent en mal estat o sospitosa) i el solucionem, la llum (=estat de salut) no retornarà. Per suposat, una dent infectada, o unes genives infectades, a més a més, sumen l’efecte tòxic dels bacteris, doncs les toxines bacterianes s'escampen a través de la sang cap a la resta de l'organisme.

I només amb això, ja n'hi ha prou?

Depèn de cada cas. De vegades sí, de vegades no. Evidentment, hem de ser conscients dels successos multi causals de les malalties cròniques, com per exemple tot el que respecta a l'alimentació i a l'estil de vida. De vegades serà necessari investigar altres aspectes de la persona que poden estar influint en el procés patològic, sempre des d'un punt de vista de salut integral. Però si una malaltia està essent mantinguda principalment a causa d'un focus interferent dental, probablement el sanejament dental mitjançant l'odontologia neurofocal i l'odontologia biológica serà l’opció més curativa.

Adler sempre es lamentava que la comunitat mèdica no tenia prou en compte l'existència d'aquests focus interferents dentals. Tot aquest coneixement va quedar “adormit” després de la seva mort als anys 80, i és a començaments del segle XXI que es recupera en forma d'estudis específics pel bé de les persones, que a poc a poc van adquirint consciència dels processos patològics del cos i la manera de guarir-los.

Demana hora