TRACTAMENTS

L'Ortoposturodoncia

L’ORTOPOSTURODONCIA

És la ciència que s’ocupa de les interrelacions entre l’oclusió dentaria i la postura, que condueix a reequilibrar els individus en l’espai en posició dreta gràcies als tractaments dentals oclusals. Molta gent afectada de dolor, tant mal de cap crònic com dolors cervicals, dorsals o lumbars són catalogats com a malats amb dolor crònic sense causa clara, i tractats amb fàrmacs que molts cops no ofereixen el guariment adequat.

Aquests pacients s’exclouen habitualment del món laboral i del món social, a causa del seu patiment crònic. Ningú aparentment ha relacionat el seu problema amb l’oclusió dental, que és la ciència que estudia la relació i l’engranatge entre les dents superiors i les inferiors. Subjacent a les dents, existeix una entitat anatòmica i neurològica que és el nervi Trigemin. Aquest nervi innerva les dents però també la cara. La seva irritació pot provocar dolors molt intensos anomenats neuràlgies, però també pot ser responsable de símptomes com les migranyes, dolors i sorolls a l’oïda. Els últims treballs han mostrat que el trigemin és un autèntic nervi postural que informa el cervell de la posició del cap en l’espai.

Això explica la relació entre l’oclusió dental i la postura, i permet fer la relació entre anomalies de l’oclusió i cervicàlgies o dorsàlgies.

Demana hora