TRACTAMENTS

Extracció d’amalgames dentals de forma segura

EXTRACCIÓ D’AMALGAMES DENTALS DE FORMA SEGURA

Les obturacions dentals metàl·liques s’acostumaven a col·locar com a recurs habitual anys enrere, pensant que eren la millor opció de tractament restaurador quan la dent patia una lesió de càries. Amb el temps s’ha vist que aquests empastes, fets d’un aliatge de metalls, poden provocar problemes de salut per la seva toxicitat, doncs un dels seus principals components és el Mercuri, element altament perjudicial per al medi ambient i per a l’esser humà. Moltes persones porten a la boca aquest tipus d’empastes des de fa molts anys. En determinats casos, pot ser indicat eliminar-los de la boca. Per extreure’ls, és imprescindible seguir una metodologia que minimitzi el risc de re intoxicació en el moment de l’extracció.

Llegir més

Per això seguim un protocol a base de tractaments previs amb quelants de metalls i diferents suplements i drenadors, aconsellem mesures higiènicodietètiques durant els dies previs i post extracció, i protegim al pacient durant el procediment ,alhora que ens protegim nosaltres com a professionals. Respectem els temps d’extracció entre obturació i obturació per tal que no hi hagi una sobrecàrrega per al sistema d’eliminació del cos. La IAOMT va determinar un protocol base d’extracció d’amalgames metàl·liques de forma segura que nosaltres seguim, adaptant-lo a les necessitats individuals de cada pacient. Les amalgames metàl·liques dentals es poden extreure sense problema, i és una manera factible d’eliminar sobrecàrrega tòxica del cos, però és un procediment que s’ha de realitzar de forma segura per a tots.

Demana hora