TRACTAMENTS

Aromaterapia científica

AROMATERAPIA CIENTÍFICA

S’enten per aromaterapia científica aquella que utilitza olis essencials de composició bioquímica coneguda, botànicament certificats, 100% naturals (no desnaturalitzats per compostos sintètics ni per olis o essencies minerals), 100% purs (no adulterats amb altres olis essencials, olis grasos o alcohols), no tintats, no peroxidats, no deterpenats i no rectificats, i que a més han estat elaborats sota criteris de sostenibilitat ambiental.

La seva aplicació es posible per via cutánea, oral, vaginal, rectal, nasal, auricular i olfactiva. Es poden utilitzar com a complement d’altres tractaments o com a preventius o curatius d’un ampli ventall d’afectacions en l’esser humà.

Les seves indicacions son molt diverses: malaties de vies respiratòries, reumatología, tractament del dolor, neurología, dermatología, patología digestiva, trastorns d’estrés, insomni i ansietat, trastorns ginecològics i patología odontologica, entre d’altres.
El seu ús en embaràs i en nadons és especialment interessant, donat el seu marge de seguretat i la seva efectivitat precisament en un grup de pacients que no pot tractar-se amb segons quins fàrmacs de síntesi química.

Llegir més

Resalten especialment les seves extraordinàries propietats antiinfeccioses, essent posible utilitzar-los en moltes ocasions com a tractament antiinfecciós tant preventiu com curatiu, evitant així efectes secundaris derivats de l’ ús de l’antibioticoteràpia química.

Les propietats de cada quimiotip d’oli esencial figuren en la seva fitxa particular, la qual hem de conèixer per saber que es compon del porcentatge adequat de principis actius necessaris per la indicació terapéutica que pretenem. Es per això que hem de treballar amb un laboratori d’olis essencials de prou confiança que ens garantitzi la composició dels seus productes.

Demana hora