TRACTAMENTS

Alimentació i dietoteràpia

ALIMENTACIÓ I DIETOTERÀPIA

Els aliments són unes de les maneres més directes per interaccionar amb l’entorn. Depenent de com es dugui a terme aquesta interacció, així canviaran diversos aspectes de la nostra vida quotidiana. Com més d’acord estiguin els nostres aliments amb nosaltres mateixos i les nostres nutricionals del dia a dia, millor reaccionarà l’organisme.

A tots no ens calen els mateixos tipus d’aliments. A certes persones, per exemple, els hi calen més proteïnes que a d’altres, ja que són molt enèrgiques, ràpides, musculoses, etc. Pensem en un esportista de velocitat. Necessita ser molt ràpid en una distància curta, és a dir, molt explosiu. En canvi, pensem en un corredor de marató. Aquest perfil necessitarà més hidrats de carboni, és a dir, cereals i vegetals per guanyar fons. Curiosament tots dos són corredors però amb unes necessitats ben diferenciades nutricionalment. Ni se’ns acudeixi intercanviar-los. Ja ens podem imaginar el que passaria. La seva constitució demana aquesta especialització i a més, en conseqüència, una alimentació diferenciada per poder desenvolupar la seva activitat d’una manera òptima.

Llegir més

Això és només un exemple molt genèric de com influeixen els aliments en el desenvolupament de cada persona. De la mateixa manera que els aliments jugant amb el físic també tenen una importància crucial en com respondrà la nostra ment en el dia a dia, depenent dels aliments que ingerim.

Per tant, saber quins són els aliments que més concorden amb el nostre organisme bàsic, (el que els nostres progenitors ens varen entregar en el moment del naixement, no el que amb el pas dels anys hem anat transformant mitjançant una alimentació inadequada) és fonamental.

Però no tot està perdut si el que volem és recuperar la salut. El cos té la memòria del que era. Si li donem el que ell originàriament necessita, de mica en mica anirà recuperant-se. Ell només necessita la matèria primera optima per poder-se sanar, ja que té la informació necessària dins de cadascuna de les cèl·lules.

Per tant, si ens nodrim dels aliments més escaients a la nostra morfologia, adoptem uns bons hàbits de vida que estiguin en consonància amb la natura (ja que és d’on procedim), el nostre cos sanarà.

Demana hora